Chính sách và Điều Khoản

Website/App TripViet.com là tài sản của Công ty Trải nghiệm TripViet. Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên website TripViet.com, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các chính sách và điều khoản dưới đây:

 1. Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi người dùng truy cập và sử dụng trang web, TRIPVIET có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho TRIPVIET khi đăng ký… Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chỗ ở… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.

 1. Tuyên bố từ chối

TRIPVIET có các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, TRIPVIET không thể đảm bảo tuyệt đối trang web khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

TRIPVIET không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ TRIPVIET sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, TRIPVIET sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Việc sử dụng thông tin tại website này là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, TRIPVIET hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

Trang web của TRIPVIET bao gồm các đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của TRIPVIET hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, TRIPVIET không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi người dùng truy nhập, sử dụng các trang web đó.

 1. Các thay đổi trên website TRIPVIET

Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

 1. Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng TRIPVIET sau những sửa đổi đó, người dùng mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

 1. Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của người dùng vào TRIPVIET hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người dùng đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

 1. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại TRIPVIET có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, người dùng sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng người dùng.

 1. Bồi thường

Người dùng đồng ý bồi hoàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của người dùng đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định sử dụng của TRIPVIET. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website TRIPVIET đều thuộc về cty TNHH Trải nghiệm TripViet. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của TRIPVIET, người dùng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website TRIPVIET hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong website TRIPVIET.

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, người dùng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và người dùng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của người dùng với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người dùng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Quyền sở hữu khác, nội dung của website, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp mà chúng tôi có trong website TRIPVIET. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để người dùng sử dụng dịch vụ. Và do vậy, người dùng không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Người dùng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người dùng cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới TRIPVIET một cách hoàn toàn miễn phí.

 1. Cung cấp nội dung trên TRIPVIET

Người dùng đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người dùng cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của người dùng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

 1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của người dùng. TRIPVIET không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Việc truy cập và sử dụng website TRIPVIET do người dùng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. TRIPVIET chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Người dùng hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính người dùng đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin người dùng có được tại TRIPVIET. Người dùng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của người dùng tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

 1. Thông báo về Quyền tác giả

Nếu người dùng cho rằng quyền sở hữu của người dùng đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, người dùng có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: info@tripviet.com

 1. Luật áp dụng

Người dùng đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, người dùng mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.